Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

О нама

Синдикат Јавног предузећа “Емисиона техника и везе” (скраћено: Синдикат ЈП ЕТВ), је  основан у Фебруару 2010. године под именом Синдикат ЕТВ, у оквиру РДУ Радио телевизије Србије а уписан је у регистар синдиката под бројем 21935, решењем Министарства рада и социјалне политике број 110-00-976/2010 од 29.10.2010. године.
Решењем Министарства за рад и социјалну политику број 110-00-976/2010-2 од 25.01.2011. године, Синдикат ЕТВ мења име у Синдикат ЈП ЕТВ.
Решењем директора ЈП ЕТВ, Владимира Хомана, заведен под бројем 298-1 од 13.05.2011. године Синдикат ЈП ЕТВ постаје први репрезентативан синдикат у Јавном предузећу “Емисиона техника и везе”.

Синдикат ЈП ЕТВ је пуноправан члан Конфедерације самосталних синдиката са седиштем у Београду, ул. Радивоја Кораћа 4.
Седиште Синдиката ЈП ЕТВ је у Београду, ул. Кнеза Вишеслава 88.

Према Статуту Синдиката ЈП ЕТВ, синдикални чланови остварују своја права преко повереника своје синдикалне подружнице. Изабрани повереници чине Одбор повереника, као највиши орган синдиката између две скупштине.
Одбор повереника са мандатом до 2015. године чине:

1.   Стевановић Зоран председник
2.   Тодић Михајло заменик председника
3.   Радишић Снежана технички секретар
4.   Катунац Миодраг благајник
5.   Спасић Саша повереник
6.   Поповић Горан повереник
7.   Златановић Јован повереник
8.   Станојевић Бојан повереник
9.   Дамљановић Александар повереник
10. Станојевић Мирослав повереник
11. Лацковић Ивана повереник


Надзорни одбор са мандатом до 2015. године чине:

1. Гајић Гордана
2. Прица Милорад
3. Марковић Милош


У овом тренутку,  (jул 2011. године), наш синдикат има преко 170 чланова, што чини више од 70℅ запослених у ЈП ЕТВ. И даље се интезивно ради на повећању чланства мада нам велике проблеме ствара чињеница да наше предузеће има запослене од Суботице до Врања. Самим тим и комуникација са чланством нам је отежана.
Ради боље комуникације са својим члановима Синдикат ЈП ЕТВ је покренуо интернет сајт на адреси www.etvsindikat.rs.

Синдикат ЈП ЕТВ је за релативно кратко враме (од aприла 2011. године) пуно урадио:
-   Усвојили смо општа акта синдиката ( Статут, Пословник о раду Скупштине, Пословник о раду Одбора повереника......);
-   Донели смо одлуке о солидарној помоћи члановима синдиката (помоћ због рођења детета,  помоћ због смрти члана  уже породице, социјална помоћ због изненадне тешке материјалне ситуације);
-   Потписали смо уговоре са више фирми на основу којих чланови синдиката могу куповати и користити различите услуге на више месечних рата (Беогума, Вива травел, МТС....);
-   Успели смо да вратимо дневнице запосленима на емисионим станицама;
-   Покренули смо интернет сајт синдиката;
-   Започели смо усаглашавање чланова првог Колективног уговора са Комисијом послодавца;
-   И још пуно тога...

Радимо и даље. Чекају нас озбиљни задаци. Пре свега у поступку тешких преговора са Послодавцем око потписивања првог Колективног уговора ЈП ЕТВ. Надамо се ипак, да ћемо истрајати и допринети да наше предузеће нађе своје место међу успешним и јаким јавним предузећима.

 

Налазите се на: О нама