Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11

Обавештење – Председник Синдиката ЈП ЕТВ, Зоран Стевановић, заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката за понедељак 08.09.2014.године у 14.оо сати

Поводом Обавештења бр. 861-4 од 02.09.2014.године које је потписала помоћник директора економских, општих и правних послова, Тања Красојевић а којим се запослени у ЈП ЕТВ обавештавају:

„ЈП „Емисиона техника и везе“ ће за обрачун зарада по основу сменског и минулог рада за месец август 2014.године, исплату вршити у складу са чланом 63 и 108 Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) који је ступио на снагу и примењује се од 29.07.2014. године.“

Председник Синдиката ЈП ЕТВ је заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката.

Упућен је и допис Помоћнику директора економских, правних и општих послова, Тањи Красојевић.

Синдикат ЈП ЕТВ неће дозволити незаконито једнострано смањење тешко стечених радних права запослених у ЈП ЕТВ.

Обавештење можете погледати овде.

Допис нашег синдиката можете погледати овде.

Обавештење – започела серија састанака између представника пословодства ЈП ЕТВ и представника нашег синдиката а све на основу нашег захтева В.Д.директору ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу за хитним реаговањем поводом усвајања Закона о изменама и допунама Закона

Обзиром на огромну заинтересованост чланова нашег синдиката као и обећања да ћемо вас исцрпно обавештавати о току преговора везано за горенаведену тему обавештавамо вас да су започели преговори.

У име пословодства разговоре је водио помоћник директора Драган Мојовић а у име нашег синдиката председник Зоран Стевановић.

На првом састанку покренуте су теме:

- накнаде за минули рад

Верујемо да је ово тема за коју је заинтересован највећи део наших чланова па је сходно томе о њој било и највише речи. Прелиминарно је договорено да Синдикат ЈП ЕТВ и пословодство предузећа заједнички раде на што бржем решавању статуса запослених који су преузети из РДУ РТС те признавања континуитета радног стажа оствареног у РДУ РТС (и његовим правним претходницима).

- накнаде за дежурства на емисионим станицама „Авала“ и „Крњача“

Обзиром да је почетком важења новог ЗОР-а (28.07.2014.године) укинута обавеза послодавца да плаћа надокнаду за сменски рад од 26% заједнички је предложено да дежурни на поменутим емисионим станицама пређу у режим исплате дневница за службено путовање у земљи. Ово је пракса на свим осталим емисионим станицама а била је пракса до скоро и на емисионим станицама „Авала“ и Крњача“.

- прековремени сати

Заједнички је предлог да сви који остварују прековремене сате у предузеће убудуће добијају новчану накнаду за то у складу са законом и другим актима ЈП ЕТВ.

- измена систематизације и организације послова

Заједнички је предлог да се возни парк врати организационо у сектор Технике како би се побољшало функционисање истог.

- измена правилника о коришћењу службених возила

Заједничка је идеја да се уведе новчана стимулација за запослене који осим својих редовних послова приликом интервенције на емисионим станицама обављају и послове управљања службеним аутомобилом а све у складу са обавезама дефинисаним чланом 10. Правилника о коришћењу службених возила у ЈП ЕТВ.

Ово су само неке од разматраних тема. Биће их још. Трудићемо се да благовремено обавештавамо своје чланове о току и резултатима преговора.

Обавештење – одговор В.Д. директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу везано за наш допис бр.528-4 од 06.06.2014. године поводом регулисања пословних односа са РДУ РТС

Да вас подсетимо, горенаведеним дописом наш синдикат је од Управног одбора и В.Д.директора Дејана Шмигића затражио да се уложе максимални напори како би се коначно регуласао пословни однос са РДУ РТС и како би наше предузеће коначно могло да остварује приходе и по том основу.

Дописом бр. 650-4 од 15.07.2014.године, В.Д. директор Дејан Шмигић нас је обавестио даје новоформирани Надзорни одбор ЈП ЕТВ дана 02.07.2014.године донео одлуку којом је усвојен текст Уговора о регулисању међусобних пословних односа, права и обавеза РДУ РТС и ЈП ЕТВ.

Сагласност на наведени Уговор дала је и Влада Републике Србије дана 04.07.2014.године Закључком бр.345-6502/2014-14.

Наведеним Уговором предвиђено је да ће на име пружања услуга РДУ РТС плаћати ЈП ЕТВизнос од 350.000.000,оо (350 милиона динара) – без ПДВ-а, на годишњем нивоу односно 29.166.000,оо (без ПДВ-а) на месечном нивоу и то за период од 01.07.2014.године до завршетка процеса дигитализације.

Овај износ чине елементарни трошкови за емитовање РДУ РТС, без инвестиционогодржавања и улагања, до завршетка процеса дигитализације, од када ће се примењивати јединствен Ценовник за улазак у мултиплекс базиран на комерцијалној основи.

Изузетно нам је драго и поносни смо што смо учествовали у тако једној важној и за ово предузеће бити или не бити мисији а иста се зове – НАТЕРАТИ РДУ РТС ДА ПЛАЋА УСЛУГЕ КОЈЕ ИМ СВАКОДНЕВНО ПРУЖАЈУ НАШЕ ПРЕДУЗЕЋЕ И НАШИ ЗАПОСЛЕНИ.

Овим су се отвориле нове, боље перспективе за све запослене у ЈП ЕТВ, обзиром да ће се потписивањем горенаведеног Уговора значајно стабилизовати финансијска ситуација у ЈП ЕТВ. Поправиће се и углед нашег предузећа (верујем да више нећемо бити на листи највећих губиташа међу јавним предузећима).

Комплетан Допис нашем синдикату можете погледати овде.


Обавештење – наш синдикат упутио допис В.Д.директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу са захтевом за заказивање хитног састанка између пословодства предузећа и представника нашег синдиката а све због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о раду

Допис можете погледати овде.

Након одржаног састанка исцрпно ћемо Вас обавестити о резултатима истог.

Важно обавештење – почетак протеста против усвајања предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду

У складу са одлуком централе нашег синдиката – Конфедерације слободних синдиката, започињу раднички протести против усвајања предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду.

Позивамо све своје чланове да у четвртак, 17.07.2014. године у 11.30 часова узму учешће у протесту испред Народне Скупштине Републике Србије. Скуп наших чланова је у Кошутњаку истог дана у 11.оо часова.

Још једном вас подсећам да ће усвајање предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду укинути многа, тешком муком стечена права запослених у нашем предузећу. Да не понављамо да ће зараде и накнаде зараде бити мање и до 15% а уз 10% колико ће нам умањити зараду од октобра ове године долазимо до поражавајуће рачунице према којој ћемо остати без 1⁄4 плате. За највећи број запослених у нашем предузећу то ће бити огроман удар од којег ће се тешко опоравити.

Сходно свему наведеном, позивамо своје чланове из Београда и околине који немају радну обавезу у четвртак да дођу на протестни скуп и на тај начин покажу одговорност и солидарност према свим запосленима у нашем предузећу.

Страна 2 од 19

Приступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Актуелно

Обавештење – Од 01.фебруара 2015.године повећан износ за време проведено на службеном путу у земљи (дневница) на 2168,оо динара Обавештење – Синдикат ЈП ЕТВ упутио хитан допис В.Д. директора ЈП ЕТВ, Бранку Гогићу, са захтевом за хитни састанак везано за обавештење од 09.12.2014.године о измени начина и динамике исплате зараде запосленима у ЈП ЕТВ Обавештење - редовна годишња скупштина Синдиката ЈП ЕТВ ће се одржати дана 15.12.2014. године у 12.00 часова, у Београду. Обавештење – одржан састанак између представника нашег синдиката и В.Д.директора ЈП „Емисиона техника и везе“, Дејана Шмигића Обавештење – одржан састанак између представника нашег синдиката и В.Д.директора ЈП „Емисиона техника и везе“, Дејана Шмигића Важно обавештење – Неће бити умањења зараде запосленима у ЈП ЕТВ по основу минулог и сменског рада Обавештење – Председник Синдиката ЈП ЕТВ, Зоран Стевановић, заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката за понедељак 08.09.2014.године у 14.оо сати Обавештење – започела серија састанака између представника пословодства ЈП ЕТВ и представника нашег синдиката а све на основу нашег захтева В.Д.директору ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу за хитним реаговањем поводом усвајања Закона о изменама и допунама Закона Обавештење – одговор В.Д. директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу везано за наш допис бр.528-4 од 06.06.2014. године поводом регулисања пословних односа са РДУ РТС Обавештење – наш синдикат упутио допис В.Д.директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу са захтевом за заказивање хитног састанка између пословодства предузећа и представника нашег синдиката а све због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о раду

Посећени смо

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас47
mod_vvisit_counterЈуче59
mod_vvisit_counterОве недеље169
mod_vvisit_counterПрошле недеље606
mod_vvisit_counterОвог месеца47
mod_vvisit_counterПрошлог месеца2166
mod_vvisit_counterУкупно118788
Налазите се на: Насловна